Massage med olja som doftar gott och öppnar upp luftvägarna.